PSYCHOTHERAPIE

Klachten of problemen ontstaan wanneer mensen uit balans raken door spanningsvolle gebeurtenissen in hun leven. Dat kunnen gebeurtenissen in de loop van het leven zijn, zoals de confrontatie met een ziekte, een ongeluk, een stressvolle baan of het begin van een nieuwe levensfase. Soms wordt ook oude pijn uit het verleden opgerakeld. Als deze belasting teveel wordt en het niet meer lukt om een goed evenwicht te vinden in het omgaan met de veranderende levensomstandigheden, kunnen mensen depressief of angstig worden, zichzelf kwijt raken of zich terugtrekken uit belangrijke contacten. Partners in een relatie kunnen onder deze druk in negatieve reactiepatronen verstrikt raken, waarin hun vriendschap verloren gaat, ze emotioneel van elkaar verwijderd raken of in terugkerende ruzies terecht komen.

In psychotherapie gaan vraagt moed. Gelukkig is het voor veel mensen al een eerste stap om uit een impasse te komen. Vanuit deze visie biedt psychotherapie de mogelijkheid om de draagkracht weer te versterken en een nieuw evenwicht te vinden. Partners kunnen verhelderen wat hun relatie voor ieder van hen betekent en, als ze met elkaar door willen, hun verbondenheid herstellen.

VOOR WIE?

U kunt terecht met de volgende klachten of problemen:

  • Emotionele problemen, zoals depressieve klachten, identiteitsproblematiek, angst, spanningsklachten of rouw.
  • Problemen in de partnerrelatie, zich bijv. uitend in het gevoel elkaar te zijn kwijtgeraakt, gevoelens van eenzaamheid in de relatie, terugkerende escalerende ruzies of seksuele problemen;
  • Eetproblemen;
  • Posttraumatische stressklachten;
  • Werk- of studiegerelateerde problemen;
  • Klachten gerelateerd aan AD(H)D;
  • Persoonlijkheidsproblematiek;
  • Problemen in de omgang met belangrijke anderen in uw leven (familie, naasten, collega’s of, als u bent geconfronteerd met een lichamelijke ziekte, medische behandelaars).

Mijn specifieke aandachtsgebied is de behandeling van mensen, die door een ernstige lichamelijke ziekte, een verlies of een andere traumatische gebeurtenis uit balans zijn geraakt. De therapie is erop gericht stil te staan bij deze ervaringen, ze betekenis te geven en te zoeken naar een nieuw evenwicht.

 

Lees hier verder als u zich wilt aanmelden.