beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info.

VISITATIE

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk wordt elke 5 jaar gevisiteerd. De laatste visitatie vond plaats in september 2019. De LVVP waarborgt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijk.

RECHTEN

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). In de LVVP cliëntenfolder 2022 vindt u informatie over deze wederzijdse rechten en plichten.

Belangrijke rechten zijn als u in psychotherapie gaat:

  • Uw recht op informatie.
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens; alleen met uw schriftelijke toestemming mogen derden, zoals uw huisarts of een bedrijfsarts, worden geïnformeerd.
  • Uw recht op inzage van uw dossier.
  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen.
  • Uw recht om een klacht in te dienen.

KLACHTEN

Als u niet tevreden bent over het contact of de behandeling, dan nodig ik u dit eerst met mij te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor vinden voor uw bezwaren, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging van psychotherapeuten, de LVVP. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.
Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op: www.lvvp.info.

BIG-geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

 

KWALITEITSSTATUUT

In het Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Het kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.