Vergoeding

Psychotherapie valt onder de Basisverzekering. Dat betekent dat uw verzekeraar de gesprekken vergoedt, met aftrek van uw (nog niet gebruikt) eigen risico. 

Met ingang van 1 januari 2022 worden consulten psychotherapie vergoed via het zogenoemde Zorgprestatiemodel. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft de tarieven van de consulten vastgelegd. 

VERWIJSBRIEF VAN DE HUISARTS

Om voor vergoeding door de verzekering in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. U vindt onder de aanmelding de punten die in de verwijsbrief vermeld moet worden. 

CONTRACTEN MET VERZEKERAARS

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten voor vergoeding van de psychotherapie. Alleen met Menzis heb ik geen contract. Met de CZ groep (CZ, OHRA en Nationale Nederlanden) heb ik vanaf 1 april 2024 weer een een contract. Als u bij een ongecontracteerde verzekeraar bent verzekerd, worden gesprekken grotendeels vergoed, maar via uw restitutiepolis. Hoeveel u krijgt vergoed, is afhankelijk van het type polis dat u heeft. 

Onder de grote zorgverzekeraars vallen vaak een aantal kleinere verzekeraars. Overlegt u bij aanmelding of de praktijk een contract met uw verzekeraar heeft. 

Zorgverzekeraars werken elk jaar met een budget dat zij aan de praktijk geven. Het kan zijn dat ik een contract met uw verzekeraar heb, maar dat het budgetplafond is bereikt en de gesprekken in dit jaar niet meer kunnen worden vergoed. In dat geval overleg ik met u wat raadzaam is om te doen.

Houdt u er verder rekening mee dat voor psychotherapeutische hulp, net als voor alle andere (para)medische zorg, eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Dit bedraagt in 2024 € 385 per persoon, tenzij u een hoger bedrag heeft afgesproken.

AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN: NO SHOW

Wilt u de afspraak afzeggen, dan is het raadzaam om dat uiterlijk 24 uur van te voren te laten weten. Zegt u de afspraak binnen 24 uur af, dan wordt € 50,= in rekening gebracht. Komt u zonder afmelding niet naar de afspraak, dan wordt u het tarief van het consult, zoals onderstaand vermeld in de paragraaf Onverzekerde Zorg, in rekening gebracht. Deze bedragen kunt u niet declareren bij uw verzekering. Deze regel geldt niet als er sprake is van een overmachtsituatie.

ONVERZEKERDE ZORG (OVP)

Het kan zijn dat uw klachten of problemen niet door de verzekering wordt vergoed. Onder deze ‘Onverzekerde Producten (OVP)’ vallen bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen, werkproblemen of rouw, waarbij geen sprake van een andere diagnose. Als deze problemen de hoofdreden van uw aanmelding zijn, krijgt u een rekening die u zelf betaalt. De tarieven voor OVP zijn wettelijk vastgesteld. Het tarief voor een individueel consult (60 min) is met ingang van 1 september 2024 € 130. Het tarief voor een relatiegesprek (80 min) is € 180. 

ZELFBETALING

Als u liever geen gebruik maakt van de verzekerde zorg, kunt u de behandeling ook zelf betalen. Deze kosten kunt u achteraf alleen bij uw verzekering declareren, als ik geen contract met die verzekering heb. De tarieven voor zelfbetaling zijn afgeleid van het OVP tarief.