aanmelding

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden. Als u een bericht inspreekt of mailt, neem ik binnen 48 uur contact met u op en laat u weten of ik ruimte heb in de praktijk. Als dat zo is bespreken we uw vraag en de achtergrond ervan. Zo kan ik beoordelen of u bij mij aan het goede adres bent. Als mijn aanbod niet aansluit bij uw vraag, verwijs ik u terug naar degene die u verwezen heeft of een andere behandelaar met een specifieke deskundigheid. Zo mogelijk wordt een passend advies gegeven.

Als u bij mij terecht kunt, komt ook aan de orde hoe u bent verzekerd en onder welke voorwaarden uw verzekering de behandeling vergoedt. Om psychotherapie door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De huisarts, of de praktijkondersteuner die aan de huisartsenpraktijk verbonden is, bepaalt of de aard en ernst van uw klachten in aanmerking komen voor psychotherapie. 

 

Wilt u de huisarts vragen de volgende gegevens te vermelden in de verwijsbrief:

1. De verwijsdatum;

2. Uw personalia: naam, adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en burgerservicenummer (bsn);

3. Een verwijzing naar de S-GGZ (voor een toelichting zie Vergoeding en tarieven);

4. Een beschrijving van uw klachten;

5. (Een vermoeden van) een DSM diagnose (bijvoorbeeld angstklachten of een depressie);

6. De persoonlijke AGB code van uw huisarts.

wachttijd

Per 1 januari 2024 heb ik geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen vanwege een lange wachtlijst. De wachttijd tussen het kennismakingsgesprek en de eerste behandelafspraak is niet langer dan 4 weken. Neemt u gerust contact op als u een vraag heeft of meer informatie wenst. De vermelde wachttijd wordt maandelijks geactualiseerd.

kennismaking en intake

Komt u voor de eerste afspraak, dan vraag ik u de verwijsbrief van de huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Als u in behandeling komt, zal ik de eerste twee gesprekken stil staan bij uw klachten en de context waarin deze zijn ontstaan. We exploreren stressvolle gebeurtenissen die u, alleen of samen met uw partner, hebt meegemaakt en wat deze betekenen voor uw huidige situatie. Ook uw krachtige en mogelijk kwetsbare kanten komen aan bod. Vaak geven deze eerste gesprekken al ruimte om met andere ogen naar uw situatie te kijken. In het behandelplan stellen we samen vast wat het focus van de behandeling zal zijn en op welke wijze we daaraan zullen werken. Doorgaans worden meerdere behandelmethoden gebruikt tijdens een behandeling. Ik zal u een voorstel doen welke we kunnen inzetten. Na het eerste gesprek en op een aantal momenten tijdens de behandeling vraag ik u thuis digitaal een vragenlijst in te vullen over uw klachten.

Rapportage aan de huisarts

Als u in behandeling komt, vraag ik uw toestemming om de huisarts of andere verwijzer ter informatie een korte brief te sturen, waarin ik aangeef dat uw behandeling van start is gegaan en wat het focus ervan is. Als u dat liever niet wilt, kunt u dat aangeven.

 

Voor kosten en betaling, zie Vergoeding.